Xây nhà bằng gạch Block

Nguyên liệu chính của gạch block: cát + cement + đá mi. 

Trên thế giới hiện nay 99 % công trình xây dựng đều kết cấu bằng cement, thời gian sử dụng tính từ 100 năm trở lên.

Chúng ta sẽ rất an tâm với loại vật liệu này.