Gạch xây bờ kè

Gạch xây bờ kè Khanh Phương Nam – Nguyên liệu chính là xi măng, cát và đá mi. Gạch được ép, nén cao áp bằng máy chuyên dùng.