Gạch xây 4 lỗ – gạch đinh

Gạch xây 4 lỗ và gạch đinh được sản xuất trên dây chuyền sản xuất gạch block chuyên dụng của Khanh Phương Nam. Nguyên liệu chính: Xi măng, đá mi, cát.

Gạch xây 4 lỗ - gạch đinh