Gạch bông gió

Gạch bông gió Khanh Phương Nam được sản xuất trên dây chuyền thiết bị chuyên dụng. Nguyên liệu chính: Xi măng, cát và đá mi.