Máy ép gạch block

Bộ hạ mâm gạch – Sản xuất bởi Công ty Khanh Phương Nam

Bộ hạ mâm gạch – Sản xuất bởi Công ty Khanh Phương Nam

Xe đẩy gạch

Xe đẩy gạch được sản xuất bởi công ty Khanh Phương Nam. Cấu tạo chuyên nghiệp, khung thép chắc chắn.  

Máy trộn hồ cho máy ép gạch block

Máy trộn hồ cho máy ép gạch block Máy trộn hồ cho máy ép gạch block – sản xuất bởi công ty Khanh Phương Nam.

Khuôn gạch cho máy ép gạch block

Khuôn gạch cho máy ép gạch block được sản xuất bởi công ty Khanh Phương Nam.

Băng tải hồ máy ép gạch block

Băng tải hồ cho máy ép gạch block – Sản xuất bởi Công ty Khanh Phương Nam.