Liên hệ mua Gạch Block

Liên hệ mua Gạch Block

Xưởng 1:       443 ấp Bình Thung – xã Bình An – Dĩ An – Bình Dương Xưởng 2:       DT 743  xã Bình An – Dĩ An – Bình Dương Điện thoại:    06503 502 084    0903 879 282   0933 061 529   0903 329 257 Email: phuongnamblock@gmail.com