Gạch Terrazzo

Gạch Terrazzo

Gạch Terrazzo Khanh Phương Nam được sản xuất trên dây chuyền sản xuất gạch terrazzo chuyện dụng. Cấu tạo chính của gạch terrazzo là xi măng, đá và cát.