Gạch Block Phương Nam

Gạch xây 4 lỗ – gạch đinh

Gạch xây 4 lỗ và gạch đinh được sản xuất trên dây chuyền sản xuất gạch block chuyên dụng của Khanh Phương Nam. Nguyên liệu chính: Xi măng, đá mi, cát.

Gạch bông gió

Gạch bông gió Khanh Phương Nam được sản xuất trên dây chuyền thiết bị chuyên dụng. Nguyên liệu chính: Xi măng, cát và đá mi.

Gạch xây bờ kè

Gạch xây bờ kè Khanh Phương Nam – Nguyên liệu chính là xi măng, cát và đá mi. Gạch được ép, nén cao áp bằng máy chuyên dùng.

Gạch trang trí

Gạch trang trí Phương Nam – được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, thích hợp trang trí tường, hàng rào.

Gạch xây

Nguyên liệu chính: đá mi, xi măng và cát. Gạch được sản xuất đồng bộ trên dây chuyền nên có độ bền cao và chắc chắn. Kích thước 9 x 19 x 39 cm.

Gạch cột

gach-cot1 NGUYÊN LIỆU CHÍNH : đá mi + xi măng và cát. Gạch được sản xuất đồng bộ trên dây chuyền nên có độ bền cao và chắc chắn Kích thước: a -19 cm x 19 cm x 19 cm ( thành dày 2.5 cm )                    b

Gạch đơ mi

Nguyên liệu chính : đá mi, xi măng và cát. Gạch được sản xuất đồng bộ trên dây chuyền nên có độ bền cao và chắc chắn. Kích thước 9 và 10.

Gạch móng

gach-mong Nguyên liệu chính : đá mi, xi măng và cát. Gạch được sản xuất đồng bộ trên dây chuyền nên có độ bền cao và chắc chắn

Gạch đầu cột

Nguyên liệu chính: đá mi, xi măng và cát. Gạch được sản xuất đồng bộ trên dây chuyền nên có độ bền cao và chắc chắn.