Băng tải hồ máy ép gạch block

Băng tải hồ cho máy ép gạch block – Sản xuất bởi Công ty Khanh Phương Nam.